โปรโมชั่น รถพ่วงข้าง SIAM SIDECAR เพื่อ SME
MOTUL
โปรโมชั่น รถพ่วงข้าง SIAM SIDECAR เพื่อ SME
MOTUL MC CARE
โปรโมชั่น รถพ่วงข้าง SIAM SIDECAR เพื่อ SME

ประวัติรถสามล้อของไทยก่อนที่จะกลายมาเป็นรถมอเตอร์พ่วงข้าง


triwheel01     บนเส้น ทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมาย"สามล้อ"เป็นวิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ภาพลักษณ์ของความภูมิใจ ในความสามารถแห่งการประดิษฐ์ของคนไทย ที่นำไปประยุกต์ เข้ากับวิชาชีพได้อย่างกลมกลืน

กำเนิดสามล้อ
พ.ศ.2476รถสามล้อได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่จังหวัด นครราชสีมา โดยนาวาอากาศเอก เลื่อน พงษ์โสภณ นำรถลาก หรือรถเจ็ก มาดัดแปลงร่วมกับจักรยาน รถสามล้อแบบนี้ ถือเป็นต้นแบบของรถสามล้อ ที่ใช้รับผู้โดยสาร แพร่หลายไปทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
สามล้อพ่วงข้าง
ใน ระยะเวลาต่อมา ได้มีผู้นำรถจักรยานมาดัดแปลง โดยเพิ่มล้อและกระบะพ่วงเข้าที่ด้านข้าง ติดตั้งเก้าอี้หวายยึดแน่นกับกระบะ ออกวิ่งรับจ้างโดยสาร รถสามล้อประเภทนี้จัดว่าเป็นรถต้นแบบ ของสามล้อพ่วงข้าง ปัจจุบันสามล้อพ่วงข้างตามแบบที่ปรากฎนี้ ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย ในจังหวัดทางภาคใต้ เพื่อเป็นการทุ่นแรง และสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ในระยะที่ไกลขึ้น นักประดิษฐ์ชาวไทยได้ดัดแปลง นำเครื่องจักรยานยนต์มาติดกับรถสามล้อ แบบที่ใช้คนถีบ ปรากฎว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากไปได้ ในระยะทางที่ไกลกว่าแล้ว ความรวดเร็วก็เป็นส่วนสำคัญ ปัจจุบันสามล้อเครื่องสามารถพบเห็น ได้ทุกภาคของประเทศ
ซาเล้ง
ซาเล้ง หรือสามล้อแดง เป็นรถสามล้ออีกประเภทหนึ่ง ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อใช้ส่งสินค้าที่มีนำหนักไม่มากและระยะทางไม่ไกลนัก คุณลักษณะเป็นสามล้อใช้แรงถีบ ผู้ขับขี่อยู่ด้านหลังกระบะบรรทุก เมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ จึงมีการนำเครื่องยนต์ขนาดเล็กมา ดัดแปลงติดตั้งกับซาเล้ง วิ่งรับจ้างโดยสารตามตรอกซอยต่างๆ
ตุ๊ก-ตุ๊ก
รถ ตุ๊ก-ตุ๊ก มีกำเนิดมาจากการนำสามล้อเครื่องกระบะบรรทุกจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาดัดแปลงเป็นรถนั่งโดยสาร เมื่อปี พ.ศ.2503 เพื่อทดแทนรถสามล้อถีบ ซึ่งถูกห้ามวิ่งในเขตกรุงเทพฯ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง และส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ในนาม "TUK-TUK" สามล้อตุ๊ก-ตุ๊ก มีบริการทั่วไปทุกจังหวัด และเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ตุ๊ก-ตุ๊กสองแถว
รถ ตุ๊ก-ตุ๊กสองแถว เป็นรถที่มีวิวัฒนาการมาจาก รถตุ๊ก-ตุ๊กธรรมดา โดยดัดแปลงเบาะนั่งด้านหลังเป็นที่นั่งสองแถว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารได้จำนวนมากขึ้น และเก็บค่าโดยสารเป็นรายคน ไม่ได้เหมาทั้งคัน เช่น รถตุ๊ก-ตุ๊กธรรมดา สามารถพบเห็นได้ตามแหล่งชุมชนใหญ่ๆ เช่น ตามท่ารถโดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก หรือตลาดสด
ตุ๊ก-ตุ๊กเดอลุกซ์
ด้วย สายเลือดของนักประดิษฐ์ไทย ได้มีการนำรถตุ๊ก-ตุ๊กธรรมดา มาดัดแปลงและประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นตัวถัง วงล้อ เบาะนั่ง แผงหน้าปัด กระจังหนา รวมทั้งเครื่องยนต์ ที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ 2 จังหวะ มาเป็น 4 จังหวะ จากตุ๊ก-ตุ๊กธรรมดา ก็กลายเป็นตุ๊ก-ตุ๊กเดอลุกซ์ ซึ่งมีวิ่งบริการในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก
สามล้อเครื่องยนต์
ใน ยุคที่เครื่องยนต์ใช้แล้วราคาถูกจากต่างประเทศ หลั่งไหลเข้ามาแทบล้นตลาด ตามชื่อที่รู้จักกันว่า"เครื่องเก่าเซียงกง"นักประดิษฐ์ไทยแถบจังหวัดภาคตะวันออกก็นำเครื่องยนต์เหล่านี้ ไปดัดแปลงออกติดตั้งในสามล้อเครื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ทั้งด้านกำลังเครื่องยนต์ ความเร็ว ความกว้างของที่นั่งโดยสาร และพื้นที่สำหรับบรรทุกสิ่งของ
สกายแล็บ
เมื่อ ครั้งสถานีอวกาศ "สกายแล็บ" กำลังเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก คนไทยในขณะนั้นได้ประดิษฐ์สามล้อขึ้น และเรียกชื่อตามสมัยนิยมว่า"สามล้อสกายแล็บ"โดยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี แล้วแพร่กระจายไปทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณธเป็นสามล้อที่ใช้กำลังเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ ที่นั่งโดยสารตอนหลังเป็นสองแถว จุดเด่นของสกายแล็บ ก็คือสีสันที่สดใส และช่วงหน้าจะมีลักษณะเชิดสูงขึ้น
ไก่นา
เมื่อ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ถือกำเนิดและแพร่หลายไปทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ก็มีแนวความคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะรับผู้โดยสารได้ครั้งละหลายๆคน รถสามล้อแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจึงถูกประดิษฐ์ขึ้น เมื่อไม่ต้องการออกรับจ้าง ผู้โดยสารก็สามารถถอดเฉพาะตัวรถ ขับขี่ไปทำธุระกิจได้ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกสามล้อแบบบนี้ว่า "ไก่นา"
มีขวดมาขาย
อาชีพ รับซื้อของเก่าประเภท ขวดเปล่า กระด่ษหนังสือพิมพ์ หรือเศษโลหะ ซึ่งแต่เดิมเรามักจะเห็นภาพขอวชาวจีนชรา พร้อมด้วยหาบเข่งคู่บนบ่าเดินร้องประกาศไปตามบ้าน แต่ปัจจุบัน จากการนำเอาซาเล้ง หรือสามล้อแดงมาดัดแปลงต่อกระบะให้ยาวขึ้น นำบางส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก มาเชื่อต่อเข้า ก็เกิดสามล้ออีกประเภทหนึ่งเข้ามาแทนหาบเข่งคู่
สัมมาอาชีพ
จาก จุดกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2476 สายทางสามล้อไทย ได้ดำเนินและมีวิวัฒนาการ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่มาโดยลำดับ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสามล้อประเภทที่ยังใช้แรงคน หรือกำลังเครื่องยนต์ ก็ได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อการประกอบสัมมาอาชีพ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นขนมถาด ไอศครีม ผลไม้ดอง หรือลูกชิ้น-ไส้กรอก ปัจจุบันรถที่ชื่อว่าไก่นานั้น ถูกพัฒนาให้สร้างขึ้นในระบบอุตสาหกรรมยานยนต์โดยโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ และใช้ชื่อว่า SIDE CAR MOTORCYCCLE THAILAND หรือชื่อในแบบไทยๆก็คือ รถพ่วงข้าง ไทยแลนด์ เราได้บุกเบิกอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลานับ10ปีโดยลูกค้ารายแรกที่จ้างให้เราสร้างรถชนิดนี้ ไม่ใช่คนไทยและเป็นคนต่างชาติที่ทำธุรกิจขายไอศครีม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็ผลิตรถพ่วงข้างให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทที่มักจะทำตลาดในกลุ่มคนที่อยู่บ้าน ออฟฟิตที่ไกลจากตลาด ออฟฟิตที่ค่าเช่าร้านแพง (เช่นสาธร สีลม อโศกและอื่นๆ ตลาดนัดที่คนเยอะมากๆ เราก็ไปเอารถจอดเพื่อดักลูกค้าหน้าประตูทางเข้าและออก หรือ สถานที่ที่มีลูกค้าออกมาเป็นช่วงเวลา เราก็สามารถย้ายร้านได้ถ้าลูกค้าตรงนั้นหมดแล้ว) ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=858670

 

SIAM SIDECAR ผู้ออกแบบและผลิตรถพ่วงข้าง SME ทุกประเภท


SIAM SIDECAR          เราคือผู้ผลิตและออกแบบรถพ่วงข้างเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการขนส่งในเชิงท่องเที่ยวและพักผ่อนในระบบการผลิตแบบโรงงานอุตสหกรรม เราได้ผ่านการผลิตรถพ่วงข้างในเชิงพาณิชย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจให้เราผลิตรถพ่วงข้างในเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมากมายหลายพันคันต่อปี เมื่อก่อนเราได้จำกัดลูกค้าไว้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สั่งรถในจำนวนมากๆ ปัจจุบันเราได้ขยายการผลิตและการตลาดภายในประเทศออกมาให้ถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้สามารถสั่งทำรถพ่วงข้างที่มีมาตรฐานกับเราได้ไม่ว่าจะจำนวน 1 คันหรือ 100 คันก็ตาม ท่านก็จะได้รับมาตรฐานการผลิตเดียวกันทุกขั้นตอน

 

 


สำหรับการสร้างรถพ่วงข้างของ SIAM SIDECAR นั้น SIAM SIDECAR คำนึงถึงหลักต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างที่ปลอดภัยแข็งแรง โดยการผลิตเราจะใช้เฉพาะเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์ในการสร้างเท่านั้นเราจะหลีกเลี่ยงการใช้เหล็กแป็บน้ำเพราะเหล็กแป็บน้ำจะเป็นเหล็กที่มีค่าแรงบิดต่ำเมื่อรถเกิดการสั่นสะเทือนเหล็กแป็บก็จะเสียรูป หรือ เมื่อรถตกหลุมเหล็กแป็บก็บิดตัวเตรียมพร้อมที่จะหักได้ตลอดเวลา ดังนั้นเหล็กที่ SIAM SIDECAR นำมาผลิตจึงได้ผ่านการคำนวนโดยวิศวกรแล้วทั้งนี้เพื่อให้รถมีโครงสร้างมีความแข็งแรงและใช้งานไปได้อย่างยาวนานและคงทนถาวร

2. ช่วงล่างที่แข็งแรงปลอดภัย บางท่านอาจจะไม่ค่อยคำนึงถึงระบบสั่นสะเทือนของรถพ่วงข้างมากเท่าไหร่ เพราะเข้าใจว่ามันไม่ต้องดีก็ได้เราใส่ของอย่างเดียวไม่ต้องการความนุ่มนวล แต่นั้นคือการเข้าใจที่ผิดทั้งหมด SIAM SIDECAR ออกแบบระบบช่วงล่างให้เป็นแขนเดี่ยว (ลิขสิทธิ์ SIAM SIDECAR) หรือเรียกว่าโปรอาร์ม ซึ่งโปรอาร์มนั้นทางวิศวกรของเราได้ออกแบบและวิจัยมาแล้วถึงการทรงตัวที่ดี การบำรุงรักษาที่ง่าย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งช่วงล่างได้ให้เหมาะสมกับน้ำหนักของตัวบรรทุกได้ดี ระบบโปรอาร์มจึงเป็นระบบที่รถพวงข้างของ SIAM SIDECAR เลือกใช้ เพราะการใช้ช่วงล่างรถที่ดีจะช่วยยืดอายุของวัสดุตัวพ่วงข้างทั้งคัน ช่วยลดแรงดึงของตัวรถมอเตอร์ไซค์ ช่วยทำให้การขับขี่ไม่หล้าและบังคับรถได้ง่าย

3. หลังคารถทำจากไฟเบอร์กลาส ในการใช้วัสดุทำหลังคาของ SIAM SIDECAR เราจะเลือกวัสดุที่คงทนถาวรแทนการใช้ผ้าใบ เนื่องจากการใช้หลังคาไฟเบอร์จะทำให้ตัวร้านค้าเคลื่อนที่และผลิตภัณฑ์ในร้านนั้นๆ ดูมีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถเรียกราคาได้มากกว่าหลังคาที่เป็นผ้าใบหรือสังกะสีและที่สำคัญ ไฟเบอร์กลาสไม่ขาดหรือแตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิที่สูงจัด เมื่อสีดูเก่าก็สามารถเอาไปทำให้เพื่อให้รถดูใหม่เอี่ยมได้ตลอดเวลา

4. SIAM SIDECAR ติดตั้งเบรกในรถพ่วงข้างทุกคัน รถพ่วงข้างก็คือส่วนๆ หนึ่งในรถมอเตอร์ของท่านเวลามอเตอร์ไซค์ของท่านวิ่งไปที่ไหนมันก็จะไปตามรถท่าน แต่ถ้าเราเบรกรถมอเตอร์ไซค์ รถพ่วงข้างของท่านมันจะไม่หยุดตามรถมอเตอร์ไซค์ แต่มันจะเหวี่ยงออกด้านข้างจนรถท่านเสียการทรงตัวและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานสูงสุดในการใช้งาน SIAM SIDECAR จึงทำการติดตั้งเบรกในตัวพ่วงข้างทุกๆ คันที่เราจำหน่ายออกไป เพื่อให้การเบรกจะได้หยุดรถพ่วงข้างไปพร้อมๆกันกับตัวรถมอเตอร์ไชค์ นี่คืออุปกรณ์มาตรฐานในรถพ่วงข้างทุกรุ่นที่เราทำจำหน่ายออกไป

5. ใช้ล้อแม็กสำหรับล้อรถพ่วงข้าง เหตุใด SIAM SIDECAR ถึงใช้รถล้อแม็กเป็นล้อสแตนดาร์ดของรถพ่วงข้างของเรา ท่านเคยสงสัยไหมครับ ทั้งๆ ที่มันมีราคาแพง เพราะเราคำนึงถึงการใช้งานที่คงทนไงหล่ะครับ จากประสบการณ์ในการสร้างรถพ่วงข้างของเรา ล้อชนิดอื่นเมื่อใช้งานไปได้สักพักก็จะพังเสียหายเนื่องมาจาก รถพ่วงข้างนั้นเวลาที่เราเลี้ยวจะเกิดแรงดึงอย่างมหาศาลเพราะมันจะมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ จนทำให้ล้ออาจเกิดการบิดตัวแล้วรถก็อาจจะศูนย์เสียการทรงตัวโดยฉับพลัน เพราะฉะนั้นรถที่ SIAM SIDECAR ผลิตจะใช้ล้อแม็กทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และการใช้งานที่ยาวนาน

6. เสริมความแข็งแรงของสวิงอาร์ม รถทั้งหมดที่ผลิตโดย SIAM SIDECAR เมื่อท่านนำรถมาให้ทางเราติดตั้งพ่วงข้างทาง SIAM SIDECAR จะต้องนำสวิงอาร์มของรถจักรยานยนต์ของท่านมาเสริมความแข็งแรงทุกคัน เนื่องจากรถพ่วงข้างนั้นจะมีแรงบิดในตัวหากไม่นำมาเสริมความแข็งแรง สวิงอาร์มของท่านอาจจะคตเสียหาย และตัวรถอาจจะเสียการทรงตัว และอาจจะส่งผลถึงเฟรมรถได้

7. ขายึดที่ต่อจากรถพ่วงเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ ขายึดของ SIAM SIDECAR ทำจากเหล็กอุตสาหกรรมหนักดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC เสริมความแข็งแรงด้วยจุดยึดถึง 3 จุด ประกอบด้วยจุดยึดด้านหน้า ตรงกลาง และ บาร์ท้าย (บาร์ท้ายทาง SIAM SIDECAR ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นบาร์ท้ายเสริมความแข็งแรง) เพื่อให้รถพ่วงข้างนั้นประสานกับตัวมอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งกัน ทำให้ส่งผลช่วยในการขับขี่ที่ดี

8. ระบบไฟสัญญาณจราจรถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากรถที่ทาง SIAM SIDECAR ผลิตนั้นเป็นรถพ่วงข้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ทาง SIAM SIDECAR จึงได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

9. สามารถถอดตัวรถพ่วงข้างออกจากมอเตอร์ไซค์ได้โดยง่าย ในการสร้างรถของ SIAM SIDECAR เราคำนึงเสมอว่ารถพ่วงข้างของเราต้องถอดประกอบง่าย เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจจะใช้หรือไม่ใช้รถพ่วงข้างก็ได้ เพื่อกิจวัตรอื่นๆ ของท่านโดยสะดวก

10. จดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย รถของ SIAM SIDECAR ได้รับมาตรฐานทั้งคันสามารถนำไปจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ SIAM SIDECAR สร้างรถพ่วงข้างโดยใช้หลักวิศวกรรมยานยนต์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นรถพ่วงข้างของเราสามารถนำไปจดทะเบียนให้เป็นรถพ่วงข้างถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ขนส่งและนำไปใช้งานบนท้องถนนได้ทั่วประเทศ

          และนี่คือ 10 หัวข้อ ที่ทำไมบริษัทชั้นนำถึงเลือกใช้ SIAM SIDECAR เป็นผู้ผลิตรถพ่วงข้างให้กับธุรกิจ SME ของบริษัทชั้นนำเหล่านั้น

บรรยากาศภายในโรงงานผลิตและประกอบรถพ่วงข้างของ SIAM SIDECAR


          ในการผลิตรถพ่วงข้างของเรา เราใช้การประกอบรถบนสายพานการประกอบเป็นวิธีเดียวกับการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยนต์ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้การประกอบรถเป็นไปตามระบบมาตฐานอุตสาหกรรมได้ การเชื่อมประกอบตัวถังรถพ่วงข้าง ในระบบอุตสหกรรมการผลิตยานยนต์เราจะใช้เครื่องเชื่อมอุตสหกรรมหนัก (ระบบ CO2) แทน การเชื่อมแบบไฟฟ้าทั่วๆไป เพราะการเชื่อมเหล็กแบบอุตสหกรรมหนักเครื่องเชื่อมเหล็กของทางโรงงาน จะหลอมเนื้อเหล็กให้เป็นเนื้อเดียวกัน ต่างจากเครื่องเชื่อมแบบธรรมดาทั่วไปที่จะหลอมเอาแค่หน้าเหล็กมาติดกันเท่านั้น ความแข็งแรงที่ได้จึงมีแค่เพียงครึ่งเดียวของเครื่องเชื่อมโรงงานอุตสหกรรมหนัก บริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของประเทศไทยและกลุ่มลูกค้า SME ต่างมั่นใจในมาตรฐานรถพ่วงข้างของเรา SIAM SIDECAR

 

รถพ่วงข้างของ SIAM SIDECAR มีทั้งหมด 6 รุ่น ประกอบด้วย


1. รถพ่วงข้างมาตราฐานชนิดไม่มีหลังคา รุ่น SC-01

SC-01     เป็นพ่วงข้างที่สร้างโดยเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนแรงบิดสูง สวิงอาร์มชนิดแขนเดี่ยว(โปรอาร์ม) ล้อพ่วงข้างเป็นล้อแม็กเพิ่มความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งระบบเบรกที่ตัวรถพ่วงข้าง ระบบไฟหน้า,ไฟท้าย ตามมาตราฐานกรมการขนส่งทางบก สามารถจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 1X,XXX.- บาท


 


2. รถพ่วงข้างมาตราฐานชนิดมีหลังคา รุ่น SC-02

SC-02     เป็นพ่วงข้างที่สร้างโดยเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนแรงบิดสูง สวิงอาร์มชนิดแขนเดี่ยว(โปรอาร์ม) ล้อพ่วงข้างเป็นล้อแม็กเพิ่มความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งระบบเบรกที่ตัวรถพ่วงข้าง ระบบไฟหน้า,ไฟท้าย ตามมาตราฐานกรมการขนส่งทางบก เสาเหล็กและหลังคาไฟเบอร์กลาสแข็งแรงสวยงาม สามารถถอดออกได้ สามารถจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 1X,XXX.- บาทมิติ(Dimension)


3. รถพ่วงข้างขายอาหาร,เครื่องดื่ม รุ่น SC-03

SC-03     เป็นพ่วงข้างที่สร้างโดยเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนแรงบิดสูง สวิงอาร์มชนิดแขนเดี่ยว(โปรอาร์ม) ล้อพ่วงข้างเป็นล้อแม็กเพิ่มความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งระบบเบรกที่ตัวรถพ่วงข้าง สวิงอาร์มหลังเสริมความแข็งแรง ตัวรถหุ้มปิดทั้งคัน ด้านบนเป็นโต๊ะประกอบอาหาร,เครื่องดื่ม ด้านใต้โต๊ะเป็นตู้เก็บของ มีฝาตู้เลื่อนเปิดปิด มีฝาครอบปิดล้อเพื่อความสวยงาม ระบบไฟหน้า,ไฟท้าย ตามมาตราฐานกรมการขนส่งทางบก เสาเหล็กและหลังคาไฟเบอร์กลาสแข็งแรงสวยงาม สามารถถอดออกได้ สามารถจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 2X,XXX.- บาท

มิติ(Dimension)


4. รถพ่วงข้างขายของแบบหุ้มไฟเบอร์ทั้งคัน รุ่น SC-04

SC-04     เป็นพ่วงข้างที่สร้างโดยเหล็กอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทนแรงบิดสูง สวิงอาร์มชนิดแขนเดี่ยว(โปรอาร์ม) ล้อพ่วงข้างเป็นล้อแม็กเพิ่มความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งระบบเบรกที่ตัวรถพ่วงข้าง สวิงอาร์มหลังเสริมความแข็งแรง ตัวรถหุ้มปิดทั้งคันด้วยไฟเบอร์กลาส ด้านบนเป็นโต๊ะวางแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ท่านต้องการ ด้านใต้โต๊ะเป็นตู้เก็บของ มีฝาตู้เลื่อนเปิดปิด ด้านท้ายเป็นประตูแบบเปิดปิดได้ มีฝาครอบปิดล้อเพื่อความสวยงาม ระบบไฟหน้า,ไฟท้าย ตามมาตราฐานกรมการขนส่งทางบก เสาเหล็กและหลังคาไฟเบอร์กลาสแข็งแรงสวยงาม สามารถถอดออกได้ สามารถจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 2X,XXX.- บาท


5. รถพ่วงข้างหัวจรวด เอาไว้ติดตั้งกับรถได้ทุกรุ่น รุ่น SC-05

SC-05     รถชนิดนี้เราได้ออกแบบมาสำหรับนำไปติดตั้งกับรถสกู๊ตเตอร์ทุกรุ่นทุกแบบ หรือ อาจจะเอาไปติดตั้งกับรถโบราณทุกรุ่นก็ได้เช่นกัน ตัวเรือสร้างจากไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กด้านในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จุดยึดมีความสวยงาม เหมาะสำหรับติดตั้งเพื่อจำหน่ายให้กับร้านรถเช่าหรือรถที่อยากจะใช้งานในแบบรถคลาสสิค เช่น เวสป้า ฟิลาโน่ สกู๊ปปี้ ฮอนด้าหมู C100 C70 และอื่นๆ อีกมากมายหลายรุ่น สามารถจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 2X,XXX.- บาท6. รถพ่วงข้างหัวจรวดแบบใหม่ รุ่น SC-06

sidecarmain08     รถพ่วงข้างรุ่น SC-06 ได้พัฒนาจากรถพ่วงข้าง รุ่น SC-05 เราได้ทำการปรับรูปลักษณ์ใหม่ให้ดูหรูหรา ทันสมัยขึ้น โดยการขยายขนาดความกว้างของตัวเรือและเบาะนั่งให้กว้างขึ้นนั่งสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มที่วางเท้าเวลาขึ้นและลงจากตัวเรือให้ง่ายขี้น เพิ่มบาร์หน้าและบาร์ข้างทั้งข้างซ้ายและขวาเพื่อการยึดจับเวลาเข้าโค้งหรือขึ้นลงตัวพ่วงข้าง เพิ่มกันชนหน้าและไฟสัญญาณทั้งหน้าและหลังแบบใหม่ ระบบกันสั่นเทือนแบบโช็คอัพเดี่ยวเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ ตัวพ่วงข้างใช้ล้อแม็กเพิ่มความแข็งแรง และเพื่อความหรูหรา เราได้ทำรุ่นพิเศษขี้นมา โดยภายในตัวเรือจะบุด้วยหนังทั้งหมด พร้อมผ้าคลุมปิด สามารถนำไปติดตั้งได้กับรถสกู๊ตเตอร์ทุกรุ่นทุกแบบ 
ราคา 2X,XXX.- บาท

รถพ่วงข้าง SC-06 แบบพิเศษ

รถพ่วงข้าง SC-06 พ่วงกับ Vespa

รถพ่วงข้าง SC-06 พ่วงกับ JELATO

รถพ่วงข้าง SC-06 พ่วงกับ LIFAN CUSTOM V250


 

ตัวอย่างรถพ่วงข้างของ SIAM SIDECAR


รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกของ

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายอาหารและเครื่องดื่ม

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไอศกรีม เนสท์เล่

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยสาร

สามล้อถีบไอศกรีม เนสท์เล่

 

วิธีการขนส่งรถพ่วงข้างของ SIAM SIDECAR


*ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง*